Поттикнете доверба

кај корисниците на Вашите веб услуги со користење на веб автентикација

Со примена на SSL-сертификатите се обезбедува веб-автентикација која го намалува ризикот од сајбер-криминал.

1

Изберете издавач на SSL-сертификати

SYMANTEC SECURE SITE
 • 22610,00
 • 22610,00
SYMANTEC SECURE SITE OBNOVA
 • 22610,00
 • 22610,00
SYMANTEC SECURE SITE PRO
 • 49960,00
 • 49960,00
SYMANTEC SECURE SITE PRO OBNOVA
 • 49960,00
 • 49960,00
SYMANTEC SECURE SITE WITH EV
 • 49590,00
 • 49590,00
SYMANTEC SECURE SITE WITH EV OBNOVA
 • 49590,00
 • 49590,00
SYMANTEC SECURE SITE PRO WITH EV OBNOVA
 • 72930,00
 • 72930,00
SYMANTEC SECURE SITE PRO WITH EV OBNOVA
 • 72930,00
 • 72930,00
Thawte 123
 • 3650,00
 • 3650,00
 • Thawte 123 OBNOVA
 • 3650,00;
 • 3650,00;
Thawte SSL Web Server
 • 5840,00
 • Thawte SSL Web Server OBNOVA
 • 5840,00
Thawte SSL SGC Supercerts
 • 14590,00
 • Thawte SSL SGC Supercerts OBNOVA
 • 14590,00
Thawte SSL Web Server with EV
 • 17510,00
 • Thawte SSL Web Server with EV OBNOVA
 • 17510,00
Thawte SSL Web Server Wildcard
 • 26990,00
 • 26990,00
 • Thawte SSL Web Server Wildcard OBNOVA
 • 26990,00
 • 26990,00
GeoTrust Quick SSL Premium
 • 4380,00
 • 4380,00
 • GeoTrust Quick SSL Premium OBNOVA
 • 4380,00
 • 4380,00
GeoTrust True Business ID
 • 5840,00
 • GeoTrust True Business ID OBNOVA
 • 5840,00
GeoTrust True Business ID with EV
 • 14590,00
 • GeoTrust True Business ID with EV OBNOVA
 • 14590,00
GeoTrust True Business ID Wildcard
 • 17510,00
 • 17510,00
 • GeoTrust True Business ID Wildcard OBNOVA
 • 17510,00
 • 17510,00
Symantec CODE SIGN
Thawte CODE SIGN
.
  DigiCert
Тип на сертификат Product DigiCert Secure Site DigiCert Secure Site Pro DigiCert Secure Site with EV DigiCert Secure Site Pro with EV
Издавач на сертификати DigiCert DigiCert DigiCert DigiCert
Проверка организација организација проширена проширена
Јачина на шифрирање до 256 бита од 128 до 256 бита до 256 бита од 128 до 256 бита
Можност за дополнително осигурување $1.500.000,00 $1.500.000,00 $1.500.000 $1.500.000
Потребно време за издавање до 5 работни дена до 5 работни дена до 10 работни дена до 10 работни дена
Проширена валидација - -
Проценка на ранливост -
Дневно скенирање против злонамерен код
Безбедносен печат Norton Secured Seal Norton Secured Seal Norton Secured Seal Norton Secured Seal
ECC-криптографија - -
WILDCARD - - - -
Поддршка за алтернативни имиња (SAN) (максимум до 25)
Лиценцирање за повеќе сервери
Нов сертификат

Избери период на важност

1.100,00

купи

Избери период на важност

1.100,00

купи

Избери период на важност

1.100,00

купи

Избери период на важност

1.100,00

купи
Обнова

Избери период на важност

1.100,00

Обнови

Избери период на важност

1.100,00

Обнови

Избери период на важност

1.100,00

Обнови

Избери период на важност

1.100,00

Обнови
 

сите цени се во денари со вклучен ДДВ

 
Тип на сертификат Product  123 DV SSL Web Server OV SSL Web Server EV 123 DV Wildcard SSL Web Server Wildcard OV
Издавач на сертификати
Проверка домен организација организација проширена организација
Јачина на шифрирање до 256 бита до 256 бита од 128 до 256 бита од 128 до 256 бита до 256 бита
Можност за дополнително осигурување $500.000,00 $1.250.000,00 $1.250.000,00 $1.500.000,00 $1.250.000,00
Потребно време за издавање до 1 работен ден до 5 работни дена до 5 работни дена до 10 работни дена до 5 работни дена
Проширена проверка - - - -
Проценка на ранливост - - - - -
Дневно скенирање против злонамерен код - - - - -
Безбедносен печат Trusted Site Seal Trusted Site Seal Trusted Site Seal Trusted Site Seal Trusted Site Seal
ECC-криптографија - - - - -
WILDCARD - - - -
Поддршка за алтернативни имиња (SAN) (максимум до 25) - -
Лиценцирање за повеќе сервери
Нов сертификат

Избери период на важност

3.400,00

купи

Избери период на важност

10.540,00

купи

Избери период на важност

26.900,00

купи

Избери период на важност

39.300,00

купи

Избери период на важност

7.640,00

купи
Обнова

Избери период на важност

1.100,00

Обнови

Избери период на важност

1.100,00

Обнови

Избери период на важност

1.100,00

Обнови

Избери период на важност

1.100,00

Обнови

Избери период на важност

1.100,00

Обнови
 

сите цени се во денари со вклучен ДДВ

 
Тип на сертификат Product GeoTrust Quick SSL Premium GeoTrust True Business ID GeoTrust True Business ID with EV GeoTrust True DV Wildcard
Издавач на сертификати
Проверка домен организација проширена организација
Јачина на шифрирање до 256 бита до 256 бита од 128 до 256 бита до 256 бита
Можност за дополнително осигурување $500.000,00 $1.250.000,00 $1.500.000,00 $1.250.000,00
Потребно време за издавање до 1 работен ден до 5 работни дена до 10 работни дена до 5 работни дена
Зелена адресна лента - - -
Проценка на ранливост - - - -
Дневно скенирање против злонамерен код - - - -
Безбедносен печат GeoTrust Secured Seal GeoTrust Secured Seal GeoTrust Secured Seal GeoTrust Secured Seal
ECC-криптографија - - - -
WILDCARD - - -
Поддршка за алтернативни имиња (SAN) (максимум до 25) - -
Лиценцирање за повеќе сервери
Нов сертификат

Избери период на важност

26.200,00

купи

Избери период на важност

12.000,00

купи

Избери период на важност

30.390,00

купи

Избери период на важност

8.730,00

купи
Обнова

Избери период на важност

26.200,00

Обнови

Избери период на важност

12.000,00

Обнови

Избери период на важност

30.390,00

Обнови

Избери период на важност

8.730,00

Обнови
 

сите цени се во денари со вклучен ДДВ

 

SSL сертификати со проверка на организација

(Organization Validation - OV)

  • Ниво на проверка: Средно ниво
  • Како се врши проверката: издавачот на сертификати ја испитува организацијата што бара SSL-сертификат но не е многу детално. Организацијата ќе биде контактирана за да се осигура нејзиното постоење.
  • Начин на проверка: издавачот на сертификати ја потврдува сопственоста на доменот, заедно со информациите за организацијата вклучени во сертификатот како име, град и држава.
  • Време потребно за проверка: до 5 дена.
  • Трошок за проверка: повисок во однос на SSL DV-сертификатите поради човечки ангажман при проверката.
  • Означување: прикажување на името на доменот и на компанијата.

SSL OV-сертификатите се препорачуваат за веб-страни каде е потробно зголемено ниво на безбедност во комуникацијата со корисникот.

Тип на сертификат GeoTrust True Business ID Thawte SSL Web Server DigiCert Secure Site GeoTrust True Business ID Wildcard Thawte SSL Web Server Wildcard DigiCert Secure Site Pro
Издавач на сертификати DigiCert DigiCert
Проверка организација организација организација организација организација организација
Јачина на шифрирање до 256 бита до 256 бита до 256 бита до 256 бита до 256 бита од 128 до 256 бита
Можност за дополнително осигурување $1.250.000,00 $1.250.000,00 $1.500.000,00 $1.250.000,00 $1.250.000,00 $1.500.000,00
Потребно време за издавање до 5 работни дена до 5 работни дена до 5 работни дена до 5 работни дена до 5 работни дена до 5 работни дена
Зелена адресна лента - - - - - -
Проценка на ранливост - - - - -
Дневно скенирање против злонамерен код - - - -
Безбедносен печат GeoTrust Secured Seal Trusted Site Seal Norton Secured Seal GeoTrust Secured Seal Trusted Site Seal Norton Secured Seal
ECC-криптографија - - - - -
WILDCARD - - - -
Поддршка за алтернативни имиња (SAN) (максимум до 25) - -
Лиценцирање за повеќе сервери - -
Нов сертификат

Избери период на важност

26.200,00

купи

Избери период на важност

12.000,00

купи

Избери период на важност

30.390,00

купи

Избери период на важност

8.730,00

купи

Избери период на важност

8.730,00

купи

Избери период на важност

8.730,00

купи
Обнова

Избери период на важност

26.200,00

Обнови

Избери период на важност

12.000,00

Обнови

Избери период на важност

30.390,00

Обнови

Избери период на важност

8.730,00

Обнови

Избери период на важност

8.730,00

Обнови

Избери период на важност

8.730,00

Обнови
 

сите цени се во денари со вклучен ДДВ

 

SSL-сертификати со проширена проверка

(Extended Validation- EV)

 • Ниво на проверка: највисоко ниво
 • Како се врши проверката: издавачот на сертификати ја потврдува сопственоста, информациите за организацијата, физичката локација и правното постоење на компанијата. Исто така потврдува дали организацијата е свесна за постоење на барање за SSL-сертификат.
 • Начин на проверка: потребни се документи и/или проверки во повеќе регистри за да се потврди идентитетот на организацијата.
 • Време потребно за проверка: до 10 дена
 • Трошок за проверка: голем, поради интензивен човечки ангажман.
 • Означување: зелена адресна лента со името на компанијата.

Овие сертификати се препорачуваат за организации чии веб-услуги се поврзани со финансиски трансакции, прибирање лични и други податоци и сакаат да обезбедат висока доверба кај клиентите.

Тип на сертификат Thawte SSL Web Server with EV GeoTrust True Business ID with EV DigiCert Secure Site with EV DigiCert Secure Site Pro with EV
Издавач на сертификати DigiCert DigiCert
Проверка проширена проширена проширена проширена
Јачина на шифрирање од 128 до 256 бита од 128 до 256 бита до 256 бита од 128 до 256 бита
Можност за дополнително осигурување $1.500.000,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00 $1.750.000,00
Потребно време за издавање до 10 работни дена до 10 работни дена до 10 работни дена до 10 работни дена
Зелена адресна лента
Проценка на ранливост - -
Дневно скенирање против злонамерен код - -
Безбедносен печат Trusted Site Seal GeoTrust Secured Seal Norton Secured Seal Norton Secured Seal
ECC-криптографија - - -
WILDCARD - - - -
Поддршка за алтернативни имиња (SAN) (максимум до 25)
Лиценцирање за повеќе сервери - -
Нов сертификат

Избери период на важност

26.200,00

купи

Избери период на важност

12.000,00

купи

Избери период на важност

30.390,00

купи

Избери период на важност

8.730,00

купи
Обнова

Избери период на важност

26.200,00

Обнови

Избери период на важност

12.000,00

Обнови

Избери период на важност

30.390,00

Обнови

Избери период на важност

8.730,00

Обнови
 

сите цени се во денари со вклучен ДДВ

 

Wildcard

 • Повеќе поддомени под еден домен.
 • Лесно управување (еден сертификат - повеќе поддомени)
 • Повисоко ниво на сопственоста на доменот.
 • Шифрирана размена на информации помеѓу посетителот и веб- страницата.
 • Доказ за правно постоење на организацијата.
 • Доказ за сопственост на име на домен.

Се препорачува за организации кои сакаат да обезбедат и лесно да управуваат со повеќе поддомени.

Тип на сертификат GeoTrust True Business ID Wildcard Thawte SSL Web Server Wildcard
Издавач на сертификати
Проверка организација организација
Јачина на шифрирање до 256 бита до 256 бита
Можност за дополнително осигурување $1.250.000,00 $1.250.000,00
Потребно време за издавање до 10 работни дена до 10 работни дена
Зелена адресна лента - -
Проценка на ранливост - -
Дневно скенирање против злонамерен код - -
Безбедносен печат GeoTrust Secured Seal Trusted Site Seal
ECC-криптографија - -
WILDCARD
Поддршка за алтернативни имиња (SAN) (максимум до 25) - -
Лиценцирање за повеќе сервери
Нов сертификат

Избери период на важност

26.200,00

купи

Избери период на важност

12.000,00

купи
Обнова

Избери период на важност

26.200,00

Обнови

Избери период на важност

12.000,00

Обнови
 

сите цени се во денари со вклучен ДДВ

 

E-трговија

Овие сертификати се препорачуваат за е-продавници или веб-страни на организации преку кои се остваруваат финансиски трансакции.

Тип на сертификат DigiCert Secure Site Pro with EV DigiCert Secure Site with EV Thawte SSL Web Server with EV GeoTrust True Business ID with EV Thawte SSL Web Server Wildcard DigiCert Secure Site Pro
Издавач на сертификати DigiCert DigiCert DigiCert
Проверка проширена проширена проширена проширена организација организација
Јачина на шифрирање 128-256 бита до 256 бита 128-256 бита 128-256 бита до 256 бита 128-256 бита
Можност за дополнително осигурување $1.750.000,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00 $1.250.000,00 $1.500.000,00
Потребно време за издавање до 10 работни дена до 10 работни дена до 10 работни дена до 10 работни дена до 5 работни дена до 5 работни дена
Зелена адресна лента - -
Проценка на ранливост - - -
Дневно скенирање против злонамерен код - - -
Безбедносен печат Norton Secured Seal Norton Secured Seal Trusted Site Seal GeoTrust Secured Seal Trusted Site Seal
ECC-криптографија - - - -
WILDCARD - - - - -
Поддршка за алтернативни имиња (SAN) (максимум до 25) -
Лиценцирање за повеќе сервери - - -
Нов сертификат

Избери период на важност

26.200,00

купи

Избери период на важност

12.000,00

купи

Избери период на важност

30.390,00

купи

Избери период на важност

8.730,00

купи

Избери период на важност

8.730,00

купи

Избери период на важност

8.730,00

купи
Обнова

Избери период на важност

26.200,00

Обнови

Избери период на важност

12.000,00

Обнови

Избери период на важност

30.390,00

Обнови

Избери период на важност

8.730,00

Обнови

Избери период на важност

8.730,00

Обнови

Избери период на важност

8.730,00

Обнови
 

сите цени се во денари со вклучен ДДВ

 

Меѓународна Е-трговија

Овие сертификати се препорачуваат за е-продавници преку кои се остваруваат финансиски трансакции од корисници ширум светот.


Тип на сертификат DigiCert Secure Site Pro with EV DigiCert Secure Site with EV Thawte SSL Web Server with EV GeoTrust True Business ID with EV DigiCert Secure Site Pro
Издавач на сертификати DigiCert DigiCert DigiCert
Проверка проширена проширена проширена проширена организација
Јачина на шифрирање 128-256 бита до 256 бита 128-256 бита 128-256 бита 128-256 бита
Можност за дополнително осигурување $1.750.000,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00
Потребно време за издавање до 10 работни дена до 10 работни дена до 10 работни дена до 10 работни дена до 5 работни дена
Зелена адресна лента -
Проценка на ранливост - -
Дневно скенирање против злонамерен код - -
Безбедносен печат Norton Secured Seal Norton Secured Seal Trusted Site Seal GeoTrust Secured Seal Norton Secured Seal
ECC-криптографија - -
WILDCARD - - - - -
Поддршка за алтернативни имиња (SAN) (максимум до 25)
Лиценцирање за повеќе сервери - - -
Нов сертификат

Избери период на важност

26.200,00

купи

Избери период на важност

12.000,00

купи

Избери период на важност

30.390,00

купи

Избери период на важност

8.730,00

купи

Избери период на важност

8.730,00

купи
Обнова

Избери период на важност

26.200,00

Обнови

Избери период на важност

12.000,00

Обнови

Избери период на важност

30.390,00

Обнови

Избери период на важност

8.730,00

Обнови

Избери период на важност

8.730,00

Обнови
 

сите цени се во денари со вклучен ДДВ

 

SSL сертификати за јавни институции

Овие сертификати се препорачуваат за јавни (владини) институции или нивните одделенија.


Тип на сертификат DigiCert Secure Site Pro with EV DigiCert Secure Site Pro DigiCert Secure Site Thawte SSL Web Server with EV GeoTrust True Business ID with EV
Издавач на сертификати DigiCert DigiCert DigiCert
Проверка проширена организација организација проширена организација
Јачина на шифрирање 128-256 бита 128-256 бита до 256 бита 128-256 бита 128-256 бита
Можност за дополнително осигурување $1.750.000,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00
Потребно време за издавање до 10 работни дена до 10 работни дена до 5 работни дена до 10 работни дена до 10 работни дена
Зелена адресна лента - -
Проценка на ранливост - - -
Дневно скенирање против злонамерен код - -
Безбедносен печат Norton Secured Seal Norton Secured Seal Norton Secured Seal Trusted Site Seal GeoTrust Secured Seal
ECC-криптографија - - -
WILDCARD - - - - -
Поддршка за алтернативни имиња (SAN) (максимум до 25)
Лиценцирање за повеќе сервери - - -
Нов сертификат

Избери период на важност

26.200,00

купи

Избери период на важност

12.000,00

купи

Избери период на важност

30.390,00

купи

Избери период на важност

8.730,00

купи

Избери период на важност

8.730,00

купи
Обнова

Избери период на важност

26.200,00

Обнови

Избери период на важност

12.000,00

Обнови

Избери период на важност

30.390,00

Обнови

Избери период на важност

30.390,00

Обнови

Избери период на важност

8.730,00

Обнови
 

сите цени се во денари со вклучен ДДВ

 

Банки и финансиски институции

Овие сертификати се препорачуваат за банки, финансиски институции или нивните одделенија.


Тип на сертификат DigiCert Secure Site Pro with EV DigiCert Secure Site with EV GeoTrust True Business ID with EV
Издавач на сертификати DigiCert DigiCert
Проверка проширена проширена проширена
Јачина на шифрирање 128-256 бита до 256 бита 128-256 бита
Можност за дополнително осигурување $1.750.000,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00
Потребно време за издавање до 10 работни дена до 10 работни дена до 10 работни дена
Зелена адресна лента
Проценка на ранливост -
Дневно скенирање против злонамерен код -
Безбедносен печат Norton Secured Seal Norton Secured Seal GeoTrust Secured Seal
ECC-криптографија -
WILDCARD - - -
Поддршка за алтернативни имиња (SAN) (максимум до 25)
Лиценцирање за повеќе сервери - -
Нов сертификат

Избери период на важност

26.200,00

купи

Избери период на важност

12.000,00

купи

Избери период на важност

30.390,00

купи
Обнова

Избери период на важност

26.200,00

Обнови

Избери период на важност

12.000,00

Обнови

Избери период на важност

30.390,00

Обнови
 

сите цени се во денари со вклучен ДДВ

 

Телекомуникации

Овие сертификати се препорачуваат за телекомуникациски организации или нивните одделенија


Тип на сертификат DigiCert Secure Site Pro with EV DigiCert Secure Site with EV Thawte SSL Web Server Wildcard GeoTrust True Business ID Wildcard DigiCert Secure Site Pro
Издавач на сертификати DigiCert DigiCert DigiCert
Проверка проширена проширена организација организација организација
Јачина на шифрирање 128-256 бита до 256 бита до 256 бита до 256 бита 128-256 бита
Можност за дополнително осигурување $1.750.000,00 $1.500.000,00 $1.250.000,00 $1.250.000,00 $1.500.000,00
Потребно време за издавање до 10 работни дена до 10 работни дена до 10 работни дена до 10 работни дена до 10 работни дена
Зелена адресна лента - - -
Проценка на ранливост - -
Дневно скенирање против злонамерен код -
Безбедносен печат Norton Secured Seal Norton Secured Seal Trusted Site Seal GeoTrust Secured Seal Norton Secured Seal
ECC-криптографија - - -
WILDCARD - - -
Поддршка за алтернативни имиња (SAN) (максимум до 25) - -
Лиценцирање за повеќе сервери - - -
Нов сертификат

Избери период на важност

26.200,00

купи

Избери период на важност

12.000,00

купи

Избери период на важност

30.390,00

купи

Избери период на важност

30.390,00

купи

Избери период на важност

30.390,00

купи
Обнова

Избери период на важност

26.200,00

Обнови

Избери период на важност

12.000,00

Обнови

Избери период на важност

30.390,00

Обнови

Избери период на важност

30.390,00

Обнови

Избери период на важност

30.390,00

Обнови
 

сите цени се во денари со вклучен ДДВ

 

Големи компании

Овие сертификати се препорачуваат за корпоративни веб страни на големи бизнис компании.


Тип на сертификат DigiCert Secure Site Pro with EV DigiCert Secure Site with EV Thawte SSL Web Server with EV GeoTrust True Business ID with EV DigiCert Secure Site Pro DigiCert Secure Site
Издавач на сертификати DigiCert DigiCert DigiCert DigiCert
Проверка проширена проширена проширена проширена организација организација
Јачина на шифрирање 128-256 бита до 256 бита 128-256 бита 128-256 бита 128-256 бита до 256 бита
Можност за дополнително осигурување $1.750.000,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00
Потребно време за издавање до 10 работни дена до 10 работни дена до 10 работни дена до 10 работни дена до 5 работни дена до 5 работни дена
Зелена адресна лента - -
Проценка на ранливост - - -
Дневно скенирање против злонамерен код - - -
Безбедносен печат Norton Secured Seal Norton Secured Seal Trusted Site Seal GeoTrust Secured Seal Norton Secured Seal Norton Secured Seal
ECC-криптографија - - - -
WILDCARD - - - - - -
Поддршка за алтернативни имиња (SAN) (максимум до 25)
Лиценцирање за повеќе сервери - - - -
Нов сертификат

Избери период на важност

26.200,00

купи

Избери период на важност

12.000,00

купи

Избери период на важност

30.390,00

купи

Избери период на важност

8.730,00

купи

Избери период на важност

8.730,00

купи

Избери период на важност

8.730,00

купи
Обнова

Избери период на важност

26.200,00

Обнови

Избери период на важност

12.000,00

Обнови

Избери период на важност

30.390,00

Обнови

Избери период на важност

8.730,00

Обнови

Избери период на важност

8.730,00

Обнови

Избери период на важност

8.730,00

Обнови
 

сите цени се во денари со вклучен ДДВ

 

Мали и средни компании

Овие сертификати се препорачуваат за мали и средни бизнис компании кои се залагаат да ја подобрат и зголемат посетеноста на нивните веб страници.


Тип на сертификат DigiCert Secure Site Pro with EV GeoTrust True Business ID Thawte SSL Web Server DigiCert Secure Site Pro DigiCert Secure Site
Издавач на сертификати DigiCert DigiCert DigiCert
Проверка проширена организација организација организација организација
Јачина на шифрирање 128-256 бита до 256 бита до 256 бита 128-256 бита до 256 бита
Можност за дополнително осигурување $1.750.000,00 $1.250.000,00 $1.250.000,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00
Потребно време за издавање до 10 работни дена до 5 работни дена до 5 работни дена до 5 работни дена до 5 работни дена
Зелена адресна лента - - - -
Проценка на ранливост - - -
Дневно скенирање против злонамерен код - -
Безбедносен печат Norton Secured Seal GeoTrust Secured Seal Trusted Site Seal Norton Secured Seal Norton Secured Seal
ECC-криптографија - - -
WILDCARD - - - - -
Поддршка за алтернативни имиња (SAN) (максимум до 25)
Лиценцирање за повеќе сервери - - -
Нов сертификат

Избери период на важност

26.200,00

купи

Избери период на важност

30.390,00

купи

Избери период на важност

8.730,00

купи

Избери период на важност

8.730,00

купи

Избери период на важност

8.730,00

купи
Обнова

Избери период на важност

26.200,00

Обнови

Избери период на важност

30.390,00

Обнови

Избери период на важност

8.730,00

Обнови

Избери период на важност

8.730,00

Обнови

Избери период на важност

8.730,00

Обнови
 

сите цени се во денари со вклучен ДДВ

 

Форуми, портали и блогови

Овие сертификати се препорачуваат за форуми , портали и блогови.


Тип на сертификат Thawte 123 GeoTrust Quick SSL Premium GeoTrust True Business ID DigiCert Secure Site
Издавач на сертификати DigiCert
Проверка домен домен организација организација
Јачина на шифрирање до 256 бита до 256 бита до 256 бита до 256 бита
Можност за дополнително осигурување $500.000,00 $500.000,00 $1.250.000,00 $1.500.000,00
Потребно време за издавање до 1 работен ден до 1 работен ден до 5 работни дена до 5 работни дена
Зелена адресна лента - - - -
Проценка на ранливост - - - -
Дневно скенирање против злонамерен код - - -
Безбедносен печат Trusted Site Seal GeoTrust Secured Seal GeoTrust Secured Seal Norton Secured Seal
ECC-криптографија - - - -
WILDCARD - - - -
Поддршка за алтернативни имиња (SAN) (максимум до 25) - -
Лиценцирање за повеќе сервери - -
Нов сертификат

Избери период на важност

26.200,00

купи

Избери период на важност

30.390,00

купи

Избери период на важност

8.730,00

купи

Избери период на важност

8.730,00

купи
Обнова

Избери период на важност

26.200,00

Обнови

Избери период на важност

30.390,00

Обнови

Избери период на важност

8.730,00

Обнови

Избери период на важност

8.730,00

Обнови
 

сите цени се во денари со вклучен ДДВ

 
 

SSL-сертификати со проверка на домен

(Domain Validation - DV)

  • Ниво на проверка: најниско
  • Како се врши проверката: издавачот на сертификати едноствно прави проверка дали организацијата има контрола врз доменот
  • Начин на проверка: вообичаено се прави преку email-адреса од наведениот домен. Со демонстрирање на контрола врз доменот, издавачот на сертификати ќе го издаде сертификатот
  • Време потребно за проверка: од неколку часа до 24 часа
  • Трошок за проверка: мал, затоа што станува збор за автоматизиран процес без вклученост на човечки ангажман
  • Означување: име на домен со безбедна HTTPS врска

Овие сертификати се препорачуваат за веб-страни во фаза на тестирање, интерно користење, таму каде корисникот не остава никакви податоци ниту се извршуваат финансиски трансакции.

Тип на сертификат GeoTrust Quick SSL Premium Thawte SSL 123
Издавач на сертификати
Проверка домен домен
Јачина на шифрирање до 256 бита до 256 бита
Можност за дополнително осигурување $500.000,00 $500.000,00
Потребно време за издавање до 1 работeн ден до 1 работeн ден
Зелена адресна лента - -
Проценка на ранливост - -
Дневно скенирање против злонамерен код - -
Безбедносен печат GeoTrust Secured Seal Trusted Site Seal
ECC-криптографија - -
WILDCARD - -
Поддршка за алтернативни имиња (SAN) (максимум до 25) - -
Лиценцирање за повеќе сервери
Нов сертификат

Избери период на важност

26.200,00

купи

Избери период на важност

30.390,00

купи
Обнова

Избери период на важност

26.200,00

Обнови

Избери период на важност

30.390,00

Обнови
 

сите цени се во денари со вклучен ДДВ

Повеќе информации за производите

Ценовник на SSL сертификати

преземи

Често поставувани прашања

Прегледај