Безбедност во дигиталниот свет! Дизајнираме решенија кои ја олеснуваат дигиталната трансформација.

Квалификуван сертификат за е-ПОТПИС

се користи за утврдување на електронскиот идентитет на потписникот и автентичноста на дигитално потпишаните податоци

Избери
Best buy

Qualified certificate

е-адреса, име, презиме, држава, назив, ЕМБС, ЕДБС на правно лице

Високо

PKI токен

Правила и услови

  • Електронски генериран документ „Порачка и договор“
  • Документ за лична идентификација (лична карта или пасош)
Best buy

Qualified certificate

е-адреса, кратко име на правно лице, назив на правно лице, орг. дел, ЕДБ, ЕМБС, држава

Средно

прелистувач како софтвер

Правила и услови

  • Електронски генериран документ „Порачка и договор“
  • Документ за лична идентификација (лична карта или пасош)

Квалификуван сертификат за напреден е-ПЕЧАТ

се користи за обезбедување сигурност во потеклото и интегритетот на документот врз кој е ставен електронски печат од правно лице.

Избери

TLS/SSL и Code Signing сертификати

се користат за автентикација на идентитетот на веб-страната или произведувачот на софтверот.

Значајна разлика при изборот на категоријата на сертификатот претставува нивото на автентикација обезбедена од страна на издавачот на сертификатот.

Избери

Категории на TLS/SSL сертификати

согласно нивото на автентикацијата направена во процесот на издавање на сертификатот

Проширена проверка на организацијата (Extended Validation - EV) Проверка на организацијата (Organization Validation - OV) Проверка само на доменот (Domain Validation - DV)

Портал  за потпишување и работа со е-документи

Прочитај повеќе

Електронски ВРЕМЕНСКИ ЖИГ

Прочитај повеќе

Новости и Промоции

Види ги сите

© 2024 КИБС АД Скопје. Сите права се задржани.