Денови на финансиска писменост

16.11.2020

Почитувани граѓани,

Регулаторните финансиски институции во соработка со приватниот финансиски сектор ги организираат Деновите на финансиската писменост со бројни е-активности. Повелете, посетете ги веб страниците на институциите за да се информирате за закажаните настани.